Vi förverkligar dina trädgårdsdrömmar

Ibland kan det vara svårt att veta hur man skall göra med sin trädgård. Denna plats skall kanske rymma ytor för både avkoppling, grönsaksodling, spel & lek, paradrabatter och pool. Vi hjälper dig med både stora och små projekt, kanske du vill ha hjälp med hela trädgården eller delar av den som enstaka rabatter eller en belysningsplan. Då kan det vara bra att börja med en rådgivning och senare eventuellt även hjälp med design genom ett av våra alternativ på trädgårdsritningar och anläggning.

Vi hjälper dig hela vägen.

Rådgivning

En rådgivning från oss ger er konkreta tips och idéer för hela eller delar av er trädgård. Kanske behöver du idéer på smarta och snygga lösningar på olika områden i din trädgård så som dold sopförvaring, snygga och lättskötta  rabatter eller ett ansiktslyft för din entré.

Design

Kanske vill ni gå vidare ytterligare ett steg efter er rådgivning och vill ha hjälp med en trädgårdsritning, växtval samt smarta idéer & lösningar anpassade efter er och er trädgård. Offert ges för mindre projekt och fast pris större ritningar enligt prislista nedan.

Belysning

Med rätt belysning i din trädgård ökar vårt välbefinnande och trädgården lever upp även under mörkrets timmar. Vi hjälper er med en belysningsplan samt installation.

Vi samarbetar med in-lite och Lightson – utomhus belysningssystem med 12V LED.

Anläggning

När det finns en färdig ritning för er trädgård är det dags att börja anlägga den. Med våra samarbetspartners driver vi projektet från start till mål.

Från mindre projekt till komplett trädgårdsritning

Vi ger fasta priser för nedan trädgårdsritningar. Vi utgår från typ av trädgård och storleken på ytan ni vill ha hjälp med.
Vill du ha hjälp med delar av din trädgård får du ett kostnadsförslag för just det du vill ha hjälp med.

Mindre
Projekt

Ett mindre projekt kan t.ex. vara förslag för enstaka rabatter, entréer, uppfarter eller lösningar på logistikproblem (dold sopförvaring, snygg vedförvaring, kompost, cyklar och barnvagnar).

Priser: Enligt offert

 • Yta <50 kvm

Trädgårdsritning
Enkel

Trädgårdsritning för din trädgård, inklusive växt- & materialval, konstruktionsförslag samt enklare belysningsråd. Passar er som behöver hjälp med en övergripande trädgårdsritning.

Priser:

 • Yta 50-200 kvm – 10 500 kr
 • Yta 200-2 000 kvm – 15 500 kr

 • Yta > 2 000 kvm – 20 500 kr

Detta ingår:

 • 2D-ritning
 • Växtförteckning med svenskt och latinskt växtnamn samt växtbilder. Med exakt antal, mått och placering.
 • Materialval generella förslag för trädgårdens ytor, som trädäck, marksten, natursten eller grus m.fl.

 • Konstruktioner vi ritar in konstruktioner som staket, plank, pergola eller växthus i trädgården. Ej detaljskissade konstruktioner.

 • Planterings- och skötselanvisningar för de växter som är med i förslaget.
 • Enklare belysningsråd med förslag på placering för belysningspunkter.

Trädgårdsritning
3D

En visualisering över din trädgård i 3D, inklusive växt- & materialval, konstruktionsförslag samt enklare belysningsråd. Passar er som vill veta hur trädgården kommer att kännas och se ut.

Priser:

 • Yta 50-200 kvm – 12 500 kr
 • Yta 200-2 000 kvm – 22 500 kr

 • Yta > 2 000 kvm – 28 500 kr

Detta ingår:

 • 2D-ritning
 • 3D-ritning

 • Växtförteckning med svenskt och latinskt växtnamn samt växtbilder. 3D-bilder på planteringsytorna. Med estimerat antal och placering.
 • Materialval generella förslag för trädgårdens ytor, som trädäck, marksten, natursten eller grus m.fl.

 • Konstruktioner som staket, plank, pergola eller växthus i trädgården. Ej detaljskissade konstruktioner.

 • Planterings- och skötselanvisningar för de växter som är med i förslaget.
 • Enklare belysningsråd med förslag på placering för belysningspunkter.

Trädgårdsritning
Komplett

En komplett ritning, redo att förverkligas, antingen av dig eller av anläggare. Passar er som vill ta ett helhetsgrepp om era trädgårdsdrömmar och få bästa möjliga förutsättningar för det.

Priser:

 • Yta 50-200 kvm – 28 000 kr

 • Yta 200-2 000 kvm – 38 000 kr
 • Yta > 2 000 kvm – 48 000 kr

Detta ingår:

 • 2D-ritning

 • 3D-ritning
 • Växtförteckning med svenskt och latinskt växtnamn samt växtbilder. 3D-bilder på planteringsytorna. Med estimerat antal och placering.
 • Belysningsplan med ljuspunkter och fullständig armaturlista samt installationsplan och kabeldragning.

 • Materialval för trädgårdens ytor, angivna med sort, storlek, mönsterläggning och mängd så att du enklare kan räkna på kostnaden.
 • Konstruktioner som staket, plank, pergola eller växthus i trädgården. Detaljskissade konstruktioner. (ej byggtekniska ritningar).

 • Planterings- och skötselanvisningar för de växter som är med i förslaget.